ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก จะ๊โอ๋จรา มีทั้งสาระและความเพลิดเพลินมากมาย

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Contour Drawing และความรู้เรื่องภาพ

คือ การวาดเส้นตามสัมผัส โดยการใช้สายตามองที่ภาพต้นแบบแล้วใช้มือวาดไปตามความรู้สึกโดยไม่มองที่กระดาษ

สิ่งที่ได้จากการวาดภาพ Contour Drawing
1.  สมาธิ
2.  ความซื่อสัตย์
3.  ความตื่นเต้น
4.  ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
5.  การไม่ต้องคำนึงความเหมือนจริงของภาพ


ความรู้เรื่องรูปภาพRealistic คือ ภาพเหมือนจริง จิตรกรต้องการสัดส่วนที่แท้จริง


    Distrotion คือ ภาพล้อเลียน ภาพบิดเบือน ลดตัดทอน เช่น ภาพล้อเลียนตามหนังสือพิมพ์


Abstract คือ ภาพนามธรรม ภาพจินตนาการ จิตรกรไม่ต้องการให้รู้ว่าภาพอะไร ต้องการแค่สื่อความรู้สึกเท่านั้น

เทคนิคขั้นพื้นฐานของการวาดภาพ
     - การกำหนดจุดเพื่อกำหนดขนาด
     - ลากเส้นจากภายนอกก่อนภายใน
     - การแรเงาเก็บรายละเอียด
 

การ์ตูน Comic และการประดิษฐ์ตัวอักษร

      การ์ตูนโคมิก (Comic)
เรื่องราว    ฉาก     ตอน 2-3 ภาพ
ขั้นตอนการวาดการ์ตูนโคมิค
1.  ฉากกลาง  ( Middleground)
2.  ฉากหน้า   (Foreground)
3.  ฉากหลัง   (Black ground)


ตัวอักษร หัวเรื่อง
คุณค่าของตัวอักษร และหัวเรื่อง
1. สรุปภาพรวมของเนื้อหา
2. เร้าความสนใจ
3. สื่อความหมายได้รวดเร็ว

ลักษณะตัวอักษรหัวเรื่องที่ดี
1. ขนาดใหญ่
2. ได้ใจความ
3. เด่น
4. สั้น
5. สวยงาม


วิธีประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่อง
  -  การใช้เส้นคู่ขนาบให้แต่ละตัวห่างกันพอสมควร
  -  เขียนเส้นขนาบตามทิศทางของเส้นแกน
  -  ตกแต่งให้สวยงามและอาจลบเส้นแกนออกได้
  -  ความแข็ง แรงมั่นคง ใช้เส้นตรงเป็นหลักสำคัญ
  -  ความไม่แน่นอนความลึกลับใช้เส้นปะขาดๆหายๆ
  -  ความรักความอ่อนโยนใช้เส้นโค้งเป็นหลักสำคัญ
  -  ความน่ากลัวน่าเกลียดใช้เส้น ซิกแซกเป็นหลักสำคัญ 
  -  ความตลก ขบขันใช้เส้นอย่างอิสระไม่เป็นระเบียบ

ผลงานประดิษฐ์ตัวอักษร 3 แบบ รออัพใหม่ค่ะผลงานลายเส้น เล่นสี รออัพใหม่ค่ะ

การ์ตูน Comic รูปไม่เตมเฟรม รอได้ตัวจริงคืนแล้วจะอัพใหม่นะครา


งานนำเสนอ เรื่องสื่อการสอน

สื่อการสอ..

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สีแบ่งเป็น 2 โทน- สีโทนร้อน


- สีโทนเย็น


 


สีโทนเย็น
ชุดที่ ได้แก่ ดำน้ำเงินเขียวแก่

ชุดที่ ได้แก่ น้ำเงินเขียวแก่เขียวอ่อน


ชุดที่ ได้แก่ เขียวแก่เขียวอ่อนเหลือง
สีโทนร้อนชุดที่ ได้แก่ เหลืองส้มแดง

ชุดที่ ได้แก่ ส้มแดงน้ำตาล


ชุดที่ ได้แก่ แดงน้ำตาลดำ
สีชุดพิเศษ (ฟ้า ชมพู ม่วง)
- Tint = Hue+White


สีน้ำเงิน + สีขาว = สีฟ้า


สีแดง + สีขาว = สีชมพูบทเพลงประทับใจ ^_^ ใจนักเลง

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก(weblog)

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อาจารยฺผู้สอนอาจารย์สุจิตรา     จันทร์ลอย
ปีการศึกษา  2553
นางสาวพรพรรณ  สายัณหะ  นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  รุ่นที่  13  หมู่  2
ประวัติส่วนตัว
ชื่อนางสาวพรพรรณ  สายัณหะ    ชื่อเล่น  โอ๋
อยู่บ้านเลขที่  3/ 1  ม.6  ต.บ้านคา   อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี  70180
เกิดวันที่  15  เมษายน  พ.ศ.  2528
เบอร์โทรศัพท์087-1081805
Email - ao-sayanha@hotmail.com
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     โรงเรียนบ้านคาวิทยา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการทำงาน  ร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย   
ปัจจุบ้น ทำงาน  ธุรการโรงเรียน
คติประจำใจ     พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้